Päring ebaõnnestus
Palun kontrollige võrguühendust ja jätkamiseks laadige leht uuesti.
Sessioon hakkab aeguma

Sessioon aegub sekundi pärast. Aktiivsena püsimiseks liiguta kursorit.

KKK


Mis on teekasutustasu iseteeninduskeskkond?

Teekasutustasu iseteeninduskeskkond annab kasutajale võimaluse enda või oma ettevõttega seotud sõidukitega erinevateks teekasutustasu toiminguteks. Eesti liiklusregistris olevad sõidukid kuvatakse teekasutustasu iseteeninduse töölaual sõiduki omanikule automaatselt ja eraldi sõidukite käsitsi sisestamine ei ole vajalik.

Iseteenindusest on võimalik:

 • jälgida sõidukite teekasutustasu kehtivusperioode;
 • osta mugavalt ja kiirelt teekasutustasu;
 • taotleda kiiresti ja mugavalt teekasutustasu tagastust;
 • näha ja alla laadida enda või oma ettevõttega seotud sõidukite arveid;
 • anda volitusi enda- või ettevõttega seotud isikutele teekasutustasu toimingute tegemiseks;
 • edastada erineva sisuga teateid teekasutustasuga seotud küsimustes.


Miks ma ei näe iseteeninduses enda või oma ettevõttega seotud sõidukeid?

Sõidukite mittekuvamisel võib olla mitu põhjust:

 • Sõidukil on teine omanik.
 • Tegemist on välisriigi sõidukiga. Välisriigi sõidukite andmeid iseteeninduses automaatselt ei kuvata. Need tuleb sisestada käsitsi.
 • Valitud on vale iseteeninduse kasutaja roll.
 • Sisselogimisel on tekkinud tõrge ja iseteenindus ei ole saanud liiklusregistrist vajalikku infot. Selleks tuleb andmed uuendada käsitsi „Lisa sõidukid liiklusregistrist“ nupuga.


Kes saavad kasutada iseteeninduskeskkonda?

Iseteeninduskeskkond on mõeldud kasutamiseks kõigile. Eesti liiklusregistris olevad sõidukid kuvatakse sisselogimisel töölauale automaatselt. Välisriikide või teisele omanikule kuuluvad sõidukid tuleb sisestada käsitsi.


Kuidas ma näen ja saan vaadata sõidukile ostetud teekasutustasu arveid?

 • Eestis registreeritud sõidukite teekasutustasu arved on kuvatud jaotuses „Maksete ajalugu“. Arved on seotud sõiduki omanikuga, seega ei oma tähtsust, kes on olnud mingil ajahetkel teekasutustasu tasuja, arved kuvatakse alati sõiduki omaniku iseteeninduse kontol, jaotises „Makse ajalugu“.
 • Teisele ettevõttele kuuluva sõiduki arve kuvatakse ostja iseteeninduse makseajaloos ja sõiduki iseteeninduse kontol.
 • Välisriigis registreeritud sõiduki arve kuvatakse ostja iseteeninduse kontol.

Kuidas ma saan vahetada rolli iseteeninduses?

Kui isikuga on seotud mitu ettevõtet, siis rolli vahetamiseks ei ole vaja iseteenindusest välja logida. Rolli saab vahetada iseteeninduskeskkonna päises olevast inimese ikooniga menüünupult. Menüünupul asetseb hetkel valitud kasutajarolli kirje.


Millal on võimalik esitada iseteenindusest elektrooniline tagastustaotlus?

Elektroonilist tagastustaotlust on võimalik esitada üksnes juhul, kui liiklusregistri kande olemasolul on teekasutustasu tagastamise nõuded täidetud.

 • Veoauto on Eesti liiklusregistrist või sõiduki asukohamaa asjakohasest registrist kustutatud või ajutiselt kustutatud.
 • Veoauto registrikanne on peatatud.
 • Veoauto omaniku või vastutava kasutaja vahetumisel.
 • Veoautoga on täidetud riigikaitselise sundkoormise kohustust.

Kui liiklustregistris puudub kanne tagastamise aluse kohta, siis teekasutustasu elektroonilist tagastusvormi täita ei saa, seega tuleb kõigepealt teha liiklusregistri kanne ja seejärel elektrooniline tagastustaotlus.


Miks ma ei saa iseteeninduses täita elektroonilist tagastustaotlust?

 • Puudub liiklusregistrikanne tagastamise aluse kohta.
 • Teekasutustasu on ostetud lühemaks perioodiks kui 90 päeva.
 • Puudub volitus tagastustaotluse esitamiseks.
 • Sõiduk ei ole seotud Teie iseteeninduse kasutajakontoga.

Kui teekasutustasu on tasutud topelt ja on tekkinud tasumisel ühele sõidukile kattuv teekasutustasu periood, siis tuleb esitada kirjalik teekasutustasu tagastustaotlus.


Kes saavad elektroonilist tagastustaotluse vormi täita?

Elektroonilist tagastusvormi saavad täita üksnes isikud, kelle sõidukid on registreeritud Eesti liiklusregistris. Välisriigi registrites olevate sõidukite kohta ei saa esitada elektroonilisi tagastustaotlusi. Välisriigi vedajad saavad tagastustaotluse ära täita avalikus veebis oleva vormi kaudu.


Mis on volitused ja milleks neid vaja on?

Iseteeninduse volitused annavad sõiduki omaniku volitatud isikule võimaluse teha sõiduki omaniku eest järgmisi teekasutustasu toiminguid:

 • tasuda teekasutustasu;
 • esitada tagastustaotlusi;
 • anda edasivolitamise õigusi.

Miks mulle ei tagastata teekasutustasu?

Teekasutustasu ei kuulu tagastamisele, kui:

 • teekasutustasu on ostetud lühemaks perioodiks kui 90 päeva;
 • liiklusregistris puudub alus teekasutustasu tagastamiseks;
 • ületatud on teekasutustasu tagasiküsimiseks ületatud aeg. Teekasutustasu on võimalik tagasi küsida 90 päeva jooksul alates aluse tekkimise hetkest. Näiteks kui sõiduk kustutatakse ajutiselt registrist, siis ajutiselt registrist kustutamise päevast on aega teekasutustasu tagasi küsida 90 päeva.

Kui sõiduk on sattunud avariisse, läheb mahakandmisele või on pikemat aega remondis, siis kas mul on õigus teekasutustasu tagasi küsida?

Jah, teekasutustasu on võimalik sellistel puhkudel tagasi küsida küll, kuid teekasutustasu peab olema sõidukile ostetud vähemalt 90 päevaks ja samuti peab olema alus teekasutustasu tagastamiseks.

Kui teekasutustasu on ostetud lühemaks perioodiks kui 90 päeva, siis teekasutustasu ei tagastata.


Kas välisriigis registreeritud sõidukid saavad ka teekasutustasu tagastust küsida?

Jah, välisriigi sõidukitele tagastatakse teekasutustasu samadel tingimustel kui Eesti registris olevatele sõidukitele. Välisriigi sõidukite omanikud peavad edastama täiendavad andmed, mis tõendavad omaniku vahetust või sõiduki registrist kustutamist või registrikande peatamist. Kui sobivad dokumendid on esitatud, siis on võimalik ka välisriigis registreeritud sõidukite eest raha tagasi saada.


Kust ma leian informatsiooni tagastamise kohta?

Tagastamise kohta leiate informatsiooni rubriigist „Info“.


Kuidas ma saan esitada teekasutustasu tagastustaotlust?

Tagastustaotlust saab esitada kahel viisil:

 • Eesti ettevõtted saavad tagastustaotluse esitada teetasu iseteeninduskeskkonnast.
 • Välisriigi vedajad saavad tagastustaotluse ära täita avalikus veebis oleva vormi kaudu.

Kui kaua võtab aega mu tagastamise taotluse läbivaatamine?

Tagastamise taotluse läbivaatamiseks kulub kuni 30 päeva.


Kas saan tühistada oma makstud tasu internetipangas?

Ei, selle tühistamine ei ole võimalik. Tasu tagastamiseks või tühistamiseks tuleb esitada Transpordiametile kirjalik taotlus.


Kes ja kuidas saab mulle anda volitused?

Volitust on võimalik saada kahel viisil:

 • Ettevõtte juhatuse liige annab volituse – selleks peab juhatuse liige teadma volitatava isiku isikukoodi.
 • Volitatav isik küsib volitust – selleks peab volitatav isik sisestama jaotises „Volitused“ ettevõtte registrikoodi. Kui registrikood on sisestatud, peab ettevõtte juhatuse liige logima teekasutustasu iseteeninduskeskkonda ja volituse kinnitama.

Kui juhatuse liige annab volituse edasivolitamise õigusega, siis saab volitusi anda edasi ka ettevõtte poolt volitatud isik.


Kuidas ma näen iseteeninduse kasutustingimusi?

Pärast esmakordset sisselogimist kuvatakse kasutustingimused. Kui olete nendega nõustunud, siis edasistel sisselogimistel kasutustingimusi ei kuvata. Kasutustingimusi on võimalik taas vaadata „Minu konto“ jaotise lehe ülemise osa sinisest aktiivnupust „Iseteeninduse kasutustingimused“.


Kui teekasutustasu on tasutud, aga ei ole veel kehtiv, kas ma tohin sõita?

Ei tohi, enne avaliku tee kasutamist tuleb veenduda, et teekasutustasu on kehtiv.


Mida pean teadma teekasutustasu arvega tasumisest?

Pangaülekandega tasumisel tuleb maksekorraldusele märkida ÜKS viitenumber. Kui maksekorraldusele on märgitud enam kui üks viitenumber, siis arvestatakse tasutuks ainult esimene viitenumbriga seotud nõue.

Kui Te olete teekasutustasu tasumise viisiks valinud „Tasun arvega”, siis

 • Avalikust veebist ostetud arvega teekasutustasu puhul:
  • Eesti registris olevatele sõidukitele tekib teekasutustasu nõue e-MTAs sõiduki omaniku või vastutava kasutaja arvestusse ja arve edastatakse täiendavalt taotluses märgitud e-posti aadressile.
  • Välisriigi registris olevate sõidukite juhtidele saadetakse arve ainult e-posti aadressile.
 • Iseteenindusest ostetud arvega teekasutustasu puhul:
  • Eesti registris olevatele sõidukitele tekib teekasutustasu nõue e-MTAs isiku nimele, kelle rolli alt on arve tellitud.
  • Eraisiku rolli alt luuakse arve e-MTA-sse eraisiku nimele.
  • Ettevõtte rolli alt luuakse arve e-MTA-sse ettevõtte nimele.


Mis juhtub, kui arvega tasumisel sisestasin vale viitenumbri või unustasin selle lisamata?

Sellisel juhul ei muutu tasutud teekasutustasu nõue kehtivaks kohe, vaid see võib juhtuda kuni 72 tunni jooksul. Kui makse tehakse reedel, siis võib makse muutuda laekunud staatusesse alles järgmise nädala esmaspäeval.

Vale viitnumber või viitenumbri puudumine ei võimalda teekasutustasu keskkonnas olevat nõuet ja makstud arvet omavahel siduda, mistõttu selle tuvastamine võtab aega nädala sees kuni 72 tundi ja reedel ning nädalavahetusel tehtud maksete puhul muutuvad nõuded tasutuks nädalavahetusele järgnevalt esmaspäeval.


Tasusin teekasutustasu arvega, miks teekasutustasu veel ei kehti?

 • Arvega tasumisel on viiteaeg. E-N 24h ja R-P tasutud teekasutustasu muutub kehtivaks esmaspäeval. Soovitame kasutada „Tasun kohe” makseviisi.
 • Kontrollige pangakontot ja vaadake, kas teekasutustasu tasumiseks kuuluv summa on maha arvatud. Kui summa ei ole kontolt maha arvatud, siis on makse ebaõnnestunud.

Eesti pangakontolt tasumisel palun kontrollida täiendavalt:

 • Kui summa on kontolt maha arvatud, siis kontrollige, kas sisestati õige viitenumber.
 • Kontrollige e-MTA ettemaksukontot, mõnikord on teekasutustasu summa makse ebaõnnestumisel suunatud sõidukiomaniku e-MTA ettemaksukontole.

Millal muutub nõue tasutuks?

Teekasutustasu nõue muutub tasutuks siis, kui makse on ära seotud teekasutustasu andmebaasis oleva nõudega.

Kui makse tehakse pangalingi või krediitkaardimaksena, siis üldjuhul muutub nõude staatus „Makstud“ olekusse kuni 5 minutiga. Kui selle aja jooksul ei ole teekasutustasu nõue muutunud kehtivaks, palume ühendust võtta meie klienditeenindusega või kirjutada aadressile [email protected].

Kui tasutakse arvega, siis teekasutustasu jõustub samuti kohe pärast makse tegemist, kuid kui arvega tasumisel unustatakse sisestada viitenumber või sisestatakse vale viitenumber, siis teekasutustasu kohe ei laeku.


Kas ma saan tellitud teekasutustasu arvet ise tühistada?

Kui arve andmete sisestamisel on tekkinud viga ja seda ei soovita tasuda või tasumata arve on vaja mistahes muul põhjusel tühistada, siis ise arvet tühistada ei ole võimalik.


Mis juhtub, kui ma valisin arvega tasumise, aga ei soovi arvet tasuda?

Kui arvet tasuda ei soovita, siis tuleb kindlasti pöörduda Transpordiameti poole. Arve tühistamiseks palun kirjutage aadressile [email protected] ja lisage kirjale tühistamist vajaval arvel oleva sõiduki number, arvenumber või viitenumber.


Miks ma ei saa avalikust veebist tasumisel lisada mitut sõidukit ühte ostukorvi?

Avalikust veebist tasumisel peab jälgima, et kui asukohariigiks on valitud Eesti, siis ostukorvi sisestatud sõidukid peavad kuuluma ühele liiklusregistrijärgsele omanikule. Kui ostukorvi soovitakse lisada sõidukeid, mille omanikud liiklusregistri andmetel on erinevad isikud, siis ei ole võimalik teekasutustasu ühe ostukorvina vormistada.


Kui olen teekasutustasu eest juba maksnud, kas saan hiljem andmeid parandada?

Esitatud andmete õigsust palume kindlasti kontrollida enne tellimuse kinnitamist. Kui avastate vea pärast kinnitamist, ei saa andmeid enam parandada.


Mida pean tegema, kui eksisin mõne andmega teekasutustasu tasudes?

Kui sisestasite vale sõiduki registreerimismärgi või vale riigi, peate tegema uue tasumise õige informatsiooniga. Kui sisestasite vale perioodi, peate tasuma puuduva perioodi eest eraldi. Kui sisestasite vale täismassi, heitgaasiklassi, telgede arvu kombinatsiooni ja selle tulemusena on teekasutustasu maksumus sama suur või suurem kui õigete andmete korral (vastavalt tariifidele), ei pea te tasu uuesti tasuma. Teistel juhtudel peate tasu uuesti tasuma.


Kust ma näen, kas minu sõiduki eest on teekasutustasu tasutud?

Tasumisi saate vaadata lehelt „Kontroll“, sisestades sõiduki registreerimismärgi ja riigi, kus sõiduk on registreeritud.


Kuidas peaksin sisestama oma sõiduki registreerimismärgi?

Sõiduki registreerimismärk sisestage selliselt, nagu see on kirjas registreerimistunnistusel. Erisümboleid ei ole võimalik sisestada. Need asendage järgmiselt: Ö või Ø asemel O ja Ä või Å asemel A jne.


Milline on minu sõiduki heitgaasiklass?

Sõiduki heitgaasiklassi leiate sõiduki dokumentidest. Kui te ei tea oma sõiduki heitgaasiklassi, peate valima klassi „Euro 0“.


Milline on heiteta raskeveok?

Heiteta raskeveok – sisepõlemismootorita raskeveok või sellise sisepõlemismootoriga raskeveok, mis paiskab õhku vähem kui 1 g CO2/kWh, mis on kindlaks tehtud kooskõlas määruse (EÜ) nr 595/2009 ja selle rakendusmeetmetega või Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 715/2007 (16) ja selle rakendusmeetmetega.


Kas teekasutustasu saab üle kanda teisele sõidukile?

Ei, tasutud teekasutustasu ei saa üle kanda teisele sõidukile.


Teatise printimisel tekkis viga. Kuidas saan teatise uuesti printida?

Kui olete sulgenud makse kinnitamise lehekülje, ei ole teatist võimalik enam trükkida või salvestada.


Kas ma saan tasumise kohta elektroonselt informatsiooni e-postiga või alla laadides?

Pärast tasumist näete lehekülge, millelt on võimalik välja trükkida teatis. Kui sisestasite tellimuse kinnitamise lehel e-posti aadressi, saadetakse makse õnnestumisel teatis ka teie e-posti aadressile.


Kui pikalt ette saan teekasutustasu tasuda?

Tasu saab ette maksta kogu jooksva aasta jooksul kehtivusajaga kuni 1 aasta.


Milline on tasu kehtivusaeg?

Tasu saab osta maksimaalselt 365 päevaks.


Kas tasumise kinnitus peab autos kaasas olema?

Ei, väljatrükk on informatiivne ja ei pea olema sõidukis kaasas.


Ma kaotasin tasumise kinnituse. Kas saan uue?

Ei, uut kinnitust ei ole võimalik saada. Tasumine on kehtiv ka ilma väljatrükita paberil.

Tasumisi saate vaadata lehelt „Kontroll“, sisestades sõiduki registreerimismärgi ja riigi, kus sõiduk on registreeritud.


Kui kaua enne sõidu alustamist pean tasu ette maksma?

Kui olete makse teinud kohese algusajaga, võite kasutada teed kohe pärast makse edukat tasumist. Kui makse on edukalt sooritatud, ei kulu täiendavat aega menetlemisele.


Kes võib veoki eest maksta teekasutustasu?

Põhimõtteliselt võib seda teha igaüks. Oluline on, et tasu oleks makstud enne reisi alustamist ja soetamise ajal sisestatakse õiged andmed.


Mis juhtub, kui sõidan teel teekasutustasu maksmata?

Tasu mittemaksmisel on järelevalveametnikul õigus teha trahv nii veoauto juhile kui ka omanikule. Lisaks on järelevalveametnikul õigus kõrvaldada juht veoauto juhtimiselt. Juhil ei lubata enne sõitu jätkata, kui veoauto eest on teekasutustasu tasutud.


Kuidas määrata teekasutustasu tasumisel telgede arv?

Telgede arv arvestatakse vastavalt veoauto ja selle haagise telgede arvu summana.

Näide:

 • Kui veoautol ilma haagiseta on kolm telge, siis telgede arv tasumisel tuleb valida "kuni 3"
 • Kui veoautol ilma haagiseta on neli või enam telge, siis telgede arv tasumisel tuleb valida "4 ja rohkem"
 • Kui veoautol on kaks telge ja haagisel üks telg, siis telgede arv tasumisel tuleb valida "kuni 3"
 • Kui veoautol on kaks telge ja haagisel on telgede arv kaks või enam, siis telgede arv tasumisel tuleb valida "4 ja rohkem"